รับตรวจบ้าน

รับตรวจบ้าน โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการตรวจงานมามากกว่า 10 ปีเน้นคุณภาพและราคาถูก

รับตรวจสอบบ้านและคอนโด โปรดไว้วางใจเราบริษัท QAPASSINSPECTOR รับตรวจบ้าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในสายงานการควบคุมคุณภาพ,ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการ ทางด้านงานก่อสร้าง และตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างต่างๆเราจึงรับรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง จากลูกค้าได้รับมอบบ้านเรียบร้อยแล้ว

รับตรวจสอบบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม สิ่งที่ท่านได้รับตรวจบ้านอาทิเช่น งานใต้หลังคา งานพื้นผนัง งานฝ้า งานประตูหน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานสวนและงานสถาปัตยกรรมภายในภายนอก พร้อมทั้งรายละเอียดของวัสดุ เป็นต้น ถ้าลูกค้าตรวจสอบบ้านเองไม่ละเอียด และมีการแก้ไขภายหลังจากลูกค้ารับมอบบ้านเรียบร้อยแล้ว จะเกิดราคาค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเพื่อแก้ไขงาน

มั่นใจแล้วหรือยังกับสภาพบ้านก่อนตรวจรับมอบบ้าน ที่ทางโครงการส่งมอบให้กับทางลูกค้า บ้านของท่านจะต้องได้มาตราฐานตามแบบโครงสร้างและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เหมาะสมกับราคาของบ้าน โปรดไว้วางใจเราบริษัท QAPASSINSPECTOR รับตรวจบ้านและที่พักอาศัยก่อนรับมอบบ้าน เพราะบ้านคือชีวิตเราควรใส่ใจทุกรายละเอียดของบ้านเพื่อเติมเต็มความสมบรูณ์แบบ ไร้ซึ่งปัญหารบกวนใจภายหลังรับโอนบ้านและที่พักอาศัยจากทางโครงการ

รับตรวจบ้านและคอนโด

เป็นบริษัทรับตรวจบ้านที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านคุณภาพและราคา

ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ผ่านการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี กับทางบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในสายงานด้านคุณภาพทางด้านงานก่อสร้าง

ตรวจบ้าน,ตรวจทาวน์โฮม,ตรวจคอนโดราคาถูก

ตรวจสอบบ้าน,ตรวจสอบทาวน์โฮม เข้าตรวจ 2 ครั้ง
ตรวจตรวจสอบคอนโด เข้าตรวจ 1 ครั้ง

มีใบประกอบวิชาชีพ

ทีมงานจบทางด้านสายงาน ก่อสร้างและไฟฟ้า จึงมีประสิทธิภาพทางด้านการตรวจบ้าน,ตรวจทาวน์โฮม,ตรวจคอนโด

รายงานที่เข้าใจง่าย

รูปถ่ายการตรวจบ้าน,ตรวจทาวน์โฮม,ตรวจคอนโดชัดเจนในจุดที่ต้องแก้ใข พร้อมสติกเกอร์บอกตำแหน่ง และแนะนำวิธีแก้ใขให้กับทางโครงการอีกด้วย

อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง

มีอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้สำหรับตรวจงานระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆของการตรวจบ้าน,ตรวจทาวน์โฮม,ตรวจคอนโด

ตรวจงานตามหลักวิศวกรรม

ตรวจงานด้านคุณภาพละเอียดตามทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติ ตามหลักวิศวกรรม

รับตรวจบ้าน / คอนโด / ทาวน์โฮม
รับตรวจบ้าน
รับตรวจบ้าน

ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และยังเป็นทีมที่ลูกค้ายังบอกต่อกับญาติ และพี่น้องพร้อมทั้งคนรู้จักอีกด้วย

รับตรวจคอนโด
รับตรวจคอนโด

ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และยังเป็นทีมที่ลูกค้ายังบอกต่อกับญาติ และพี่น้องพร้อมทั้งคนรู้จักอีกด้วย

รับตรวจทาวน์โฮม
รับตรวจทาวน์โฮม

ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และยังเป็นทีมที่ลูกค้ายังบอกต่อกับญาติ และพี่น้องพร้อมทั้งคนรู้จักอีกด้วย

สอบถามข้อมูลบริการรับตรวจบ้าน

ใส่ใจทุกรายละเอียดเต็มประสิทธิภาพ โปรดไว้วางใจเราเป็นตัวแทน รับตรวจบ้าน

มั่นใจแล้วหรือยังกับสภาพบ้านที่ทางโครงการส่งมอบให้กับทางลูกค้า บ้านของท่านจะต้องได้มาตราฐานตามแบบโครงสร้างและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โปรดไว้วางใจ ให้เราเป็นตัวแทนตรวจสอบบ้านและที่พักอาศัยก่อนรับมอบบ้าน เพราะบ้านคือชีวิตเราควรใส่ใจทุกรายละเอียดของบ้านเพื่อเติมเต็มความสมบรูณ์แบบ ไร้ซึ่งปัญหารบกวนใจหลังรับโอนบ้านและที่พักอาศัยจากทางโครงการ

ผลงานรับตรวจบ้านล่าสุด